Att köra med biodiesel

Gummi och färgkvalitet

RME är ett utmärkt lösningsmedel och löser därför naturgummi och enkomponentslack enligt "lika- löser lika" principen.
Vitongummi, visst nitrilgummi samt teflon och plastslang kan användas.

Rengöring av tankar

Rengör fordons- och lagringstankar före byte av bränsle.
Undvik lagring i plastcontainer utomhus.
Lagringstankar ska dräneras vår och höst.
Montera filter på tankningsutrustningen och/eller lagringstanken.

Lagringstid

Max sex månader.

Kyla

RME är känsligt för extrem kyla och bör därför inte användas om det är kallare än -20 gr C.
Ren RME kan stelna redan vid – 15 och vid -21 med vinteradditiv.

Norups Gård 044-600 10 info@norup.se