Jordbruk

Norups Gård är belägen i Skåne, ca 20 km nordväst om Kristianstad. Gården brukas av familjen Norup. Gården har varit i familjens ägo sedan början av 1900 talet och ca 300 ha brukas. Jordarten är varierande mo- och mjälajordar. Inriktningen är växtodling med potatis och oljeväxter som bas. En del av arealen är ansluten till KRAV.

Norups Gård 044-600 10 info@norup.se