Bioenergi för oss

  • Vår halmpanna värmer flera hus på gården samt andra fastigheter i ett mindre "närvärmesystem"
  • Vår ångpanna eldas huvudsakligen med rapsfettsyra från den egna produktionen
  • Vi använder biodiesel till vår egna traktorer (30%) samt flera av våra bilar (100%)
  • Vi har en biogasbil (100%)
  • Vi har byggt en biogasanläggning för gårdens produkter och behov, denna kommer att producera el för eget behov och till nätet i mindre omfattning sam ersätta kvarvarande direktverkande el med biovärme.
  • Vi har ansökt om bygglov för en mindre vindkraftspark ( för 1,5 år sedan) Vi har fått bygglov för en mindre vindkraftspark.
  • Vi planerar en uppgraderingsanläggning för fordonsgas för egna och andras fordon.

Norups Gård 044-600 10 info@norup.se