Korta fakta

 • Vi har utvecklat och producerat rapsolja sedan 1989
 • Vi har utvecklat och producerat RME sedan 1991
 • Vi har utvecklat och producerat anläggningar för RME-produktion sedan 1994
 • Vi har egen biodieselproduktion på gården sedan 1999
 • Vi har genomfört 8 st biodieselprojekt sedan 1994
 • Senaste biodieselanläggningen levererad i 6 st ISO containers (den mobila fabriken)
 • Vi har nyligen avslutat ett mindre SIDA projekt i Indien gällande småskalig biodiesel och biogas.
 • Vi satsar på Grön kemi sedan 1999
 • Vi satsar på Bioteknisk produktion (biologisk bekämpning) sedan 2002
 • Vi har Mekanisk verkstad sedan 2007
 • Vi satsar på Biogas sedan 2008
 • Vi har ett nytt brett produktionstillstånd 2009
 • Vi har en ny patentsökt process 2009
 • Vi har registrerat ett nytt varumärke 2009 Biogard®
 • Vi har AAA rating de senaste tre åren

Norups Gård 044-600 10 info@norup.se