Vår miljöpolicy

Norups Gård AB skall arbeta med en helhetssyn där miljö- och resurs frågor vägs samman.
Vårt jordbruk, vår industriella produktion och processutveckling skall utföras på ett sätt som ger minimal miljöpåverkan. Steg för steg mot ett uthålligt samhälle.

Norups Gård 044-600 10 info@norup.se