Övriga produkter

  • Rengörings- och avfettningsmedel
  • Legotillverkning av Cedomon för Lantmännen
  • Formolja för prefab och platsgjutning/ (spray och för pensling)
  • Biosolprodukter, biologiska lösningsmedel
  • Komponenter till färgindustrin
  • Emulsionsoljor för växtskyddsarbete
  • Produkter för vattenrening
  • Näringslösningar

Norups Gård 044-600 10 info@norup.se